Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

a. Bluelance is een e-learning marktplaats waarop instructeurs hun cursussen plaatsen en waar freelancers cursussen kunnen kopen en volgen.

b. Instructeurs: Instructeurs zijn de individuen of entiteiten die cursussen aanbieden op ons Platform.

c. Freelancers: Freelancers zijn de individuen die cursussen kunnen kopen en volgen op ons Platform.

2. Accountregistratie

a. Om toegang te krijgen tot alle functies van ons Platform, dient u een account aan te maken. U dient accurate en volledige informatie te verstrekken bij het registreren van uw account.

b. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

c. U stemt ermee in om Bluelance onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of andere beveiligingsinbreuken.

d. Een account delen met anderen is niet toegestaan 3. Gegevensverwerking

a. Bluelance verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door het gebruik van ons Platform stemt u in met deze gegevensverwerking.

b. We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel van het leveren van onze diensten en het verbeteren van het Platform.

4. Cursusaankoopenfacturering

a. Bij het aanschaffen van een cursus op ons Platform dient u factuurgegevens te verstrekken voor btw-facturering.

b. U garandeert dat alle verstrekte factuurgegevens accuraat en volledig zijn. Bluelance is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen als gevolg van onjuiste factuurgegevens.

c. De prijzen van cursussen worden bepaald door de instructeurs. Zij hebben op elk moment het recht om de prijzen zonder reden te wijzigen.

5. Betalingen

a. Betalingen voor cursussen worden veilig verwerkt via iDEAL of creditcard. U dient de betaalmethoden te selecteren die beschikbaar worden gesteld op ons Platform.

b. De prijzen zijn excl. btw aangegeven omdat wij de cursussen verkopen aan freelancers. Elk met een bedrijf, waardoor de btw aftrekbaar is en als een onderneming wordt gezien. Na aankoop ontvang je een btw-factuur voor de administratie. 

6. Terugbetalingen

a. Bij het aanschaffen van een cursus heeft u geen recht op een terugbetaling. Zorg ervoor dat u de cursus zorgvuldig selecteert voordat u tot aankoop overgaat.

7. Intellectueleeigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de cursussen op ons Platform blijven bij de respectievelijke instructeurs. U krijgt een niet-exclusieve licentie om de cursussen te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

b. Het is niet toegestaan om de cursussen te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, verkopen of op enige andere wijze gebruik te maken van de intellectuele eigendom van de instructeurs zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

c. Het verspreiden van content van Bluelance, inclusief cursusinhoud, is strafbaar en kan juridische gevolgen hebben.

8. Inhoud van Gebruikers

a. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u op ons Platform plaatst, inclusief opmerkingen, beoordelingen en feedback.

b. U garandeert dat uw inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, en dat het geen illegale, beledigende, lasterlijke of ongepaste inhoud bevat.

c. Bluelance behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Voorwaarden of die anderszins ongepast wordt geacht.

9. Beëindiging

a. U kunt uw account op elk gewenst moment beëindigen.

b. Bluelance behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen of uw toegang tot het Platform op te schorten indien u zich niet aan deze Voorwaarden houdt.

10. Aansprakelijkheid

a. Bluelance streeft ernaar om een veilig en betrouwbaar Platform aan te bieden, maar wij kunnen geen absolute garantie bieden met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van ons Platform.

b. Bluelance is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van ons Platform.

c. Bluelance is niet aansprakelijk voor incidenten waarbij cursussen van instructeurs op welke manier dan ook gedeeld worden met anderen. De instructeur is hier zelf verantwoordelijk voor bij het publiceren van een cursus op dit platform.

11. Wijzigingen in de Voorwaarden

a. Bluelance behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

b. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van ons Platform na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

12. Toepasselijk recht

a. DezeVoorwaardenwordenbeheerstdoorengeïnterpreteerdin overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. b. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

13. Rechten van Freelancers

a. Freelancers hebben het recht om cursussen aan te schaffen en te volgen op ons Platform, onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden.

b. Freelancers hebben het recht om de cursusinhoud te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële educatieve doeleinden, zoals bepaald in de verstrekte licentie.

c. Bluelance streeft ernaar om een positieve leerervaring voor freelancers te bieden, inclusief een betrouwbare toegang tot cursusinhoud en een ondersteunende leeromgeving.

14. Beperking van aansprakelijkheid van Bluelance

a. Bluelance is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel voortvloeiend uit het gebruik van ons Platform, inclusief maar niet beperkt tot cursussen, inhoud, diensten of interacties tussen Gebruikers.

b. Bluelance is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door instructeurs of Gebruikers op ons Platform.

15. Overmacht

a. Bluelance is niet aansprakelijk voor enige vertraging, storing, onderbreking of fout in de werking van ons Platform als gevolg van overmacht.

16. Volledige overeenkomst

a. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Bluelance en de Gebruikers met betrekking tot het gebruik van ons Platform en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellen of communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.

Bedankt voor het lezen van onze uitgebreide algemene voorwaarden. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.