Privacy statement

Algemene voorwaarden (1)

Privacy statement

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Bluelance (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt die wij verkrijgen via ons e-learning platform en marktplaats (“Platform”). We hechten veel waarde aan uw privacy en nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving in Nederland.

1. Verzameldeinformatie

a. Persoonlijke informatie: Wanneer u zich registreert voor een account op ons Platform, verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie, zoals uw naam, e-mailadres en factuurgegevens. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en het beheren van uw account.

b. Gebruiksgegevens: We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw interactie met ons Platform, waaronder uw IP-adres, browsertype, toegangstijden, bezochte pagina’s en doorgebrachte tijd op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden en om de kwaliteit en bruikbaarheid van ons Platform te verbeteren.

c. Cookies en vergelijkbare technologieën: We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen en uw ervaring op ons Platform te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren te onthouden, statistieken te verzamelen en gepersonaliseerde inhoud en advertenties weer te geven. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies invloed kan hebben op de functionaliteit van ons Platform.

2. Gebruikvaninformatie

a. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om u toegang te geven tot ons Platform en onze diensten te leveren, waaronder het aankopen en volgen van cursussen, facturering en klantenondersteuning.

b. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over updates, aanbiedingen, promoties of andere relevante informatie met betrekking tot ons Platform. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

c. We gebruiken de verzamelde gebruiksgegevens en informatie verkregen via cookies en vergelijkbare technologieën voor analytische doeleinden, om het gebruik van ons Platform te evalueren, trends te analyseren en de prestaties en functionaliteit van ons Platform te verbeteren.

d. We maken gebruik van marketingtools en cookies voor marketingdoeleinden, zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties op basis van uw interesses en voorkeuren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden.

3. Delenvaninformatie

a. We delen uw persoonlijke informatie alleen met derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en indien nodig voor het leveren van onze diensten. Dit kan het delen van informatie omvatten met instructeurs voor het afhandelen van cursusaankopen, betalingsverwerkers voor factureringsdoeleinden en dienstverleners die ons helpen bij het beheren en verbeteren van ons Platform.

b. We kunnen uw informatie delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsautoriteiten of derden indien vereist door de wet of om onze wettelijke rechten te beschermen.

c. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden voor hun direct marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Gegevensverwerking

a. We verwerken uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden, waaronder het leveren van onze diensten, facturering en klantenondersteuning. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om facturen op te stellen en te verzenden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

b. Instructeurs op ons Platform hebben toegang tot bepaalde basisgegevens van de studenten die zich hebben ingeschreven voor hun cursussen. Deze basisgegevens kunnen de naam en contactgegevens van de student omvatten, die nodig zijn voor communicatie en het beheer van de cursus.

c. We zorgen ervoor dat alle gegevensverwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en beschermd.

5. Bewaartermijn

a. We bewaren uw persoonlijke informatie alleen voor zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de informatie is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet.

b. Instructeurs kunnen bepaalde gegevens van studenten bewaren voor administratieve en wettelijke doeleinden, zoals belastingaangiften en naleving van regelgeving.

6. Uwrechten

a. U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U kunt verzoeken om toegang tot uw persoonlijke informatie, correctie van onjuiste gegevens, verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking ervan.

b. Indien wettelijk toegestaan, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

c. Om uw rechten uit te oefenen of vragen te stellen over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onderaan deze privacyverklaring.

7. Wijzigingenindeprivacyverklaring

a. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of bij te werken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze privacypraktijken aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op ons Platform gepubliceerd.

b. We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van ons Platform na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde privacyverklaring.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

+31 628913043 hello@bluelance.nl